ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение

 

На основание чл. 95, ал.1 от Закон за опазване на околната среда

 

БУЛУЕЙ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД

 

с адрес: ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА СВИЛЕНГРАД ЕАД NO:10-11 ОБЛАСТ ХАСКОВО BG 6500 СВИЛЕНГРАД / БЪЛГАРИЯ

 

обявява

 

че възнамерява да реализира инвестиционно предложение: "Производство на изкуствена кожа в гр. Свиленград, област Хасково“. Производството ще се реализира в имот, находящ се в гр. Свиленград,  община Свиленград, п.к. 6500, м. Лозенски път, с идентификатор 65677.580.180 и с географски координати: 41°46'05.1"N 26°09'37.7"E ", собственост на „Индустриални Терени и Складове“ ЕАД.

 

Подробна информация за инвестиционното предложение е на разположение в офиса на дружеството в гр. Свиленград, п.к. 6500, ул. "Георги Сава Раковски" №15. За информация и координация тел.: 0884 768 667.